Michał Kubicz OP

Kiedy niedawno zmarł Benedykt XVI, odnowiły się pytania o to, jak istotny wkład wniósł on dla Kościoła, jak ważna jest jego spuścizna teologiczna i jak dużo możemy jeszcze się od niego nauczyć. Poprzez moją pracę, spróbuję odpowiadać na te pytania, bo jestem pewien, że jego dzieło powinno zająć należne mu miejsce we współczesnym Kościele i świecie.

Cel:
Doktorat w Rzymie, obejmujący rozważania nad myślą Josepha Ratzingera / Benedykta XVI
Potrzebne środki:
41 640 złotych
Zebrane środki:
0 złotych

Nazywam się Michał Kubicz OP, mieszkam w Rzymie i studiuję teologię fundamentalną na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim. Obecnie pracuję nad doktoratem, który obejmuje rozważania nad myślą Josepha Ratzingera/Benedykta XVI.

Do zakonu dominikańskiego wstępowałem w okresie, kiedy kończyła się epoka Jana Pawła II i swój pontyfikat rozpoczynał papież Benedykt. Od początku, w ramach formacji i studiów, przypatrywałem się jego pracy i z zainteresowaniem wgłębiałem się w jego duchowy i intelektualny dorobek. Już wtedy moje studia magisterskie były poświęcone jego twórczości.

Po kilku latach pracy duszpasterskiej w Warszawie przyjechałem do Rzymu, aby kontynuować moje studia poświęcone temu myślicielowi, jako student teologii fundamentalnej – teologii, która zawsze była najbliższa Josephowi Ratzingerowi i której oddał wielki wkład w ostatnich dziesięcioleciach. Szczególnym tematem, któremu poświęcam moje badania, jest jego koncepcja ludzkiego rozumu wobec wiary i współczesnego świata. Staram się odpowiedzieć na pytanie, jak człowiek – także w zetknięciu z dzisiejszą nauką, kulturą i różnymi wyzwaniami, stawiającymi pod znakiem zapytania kwestię Boga – może wierzyć i znaleźć dla tej wiary oparcie na poziomie swojego rozumu.

To już ostatnia prosta na mojej drodze do uzyskania doktoratu. W czerwcu złożę pracę i wrócę do Polski, aby dzielić się zdobytą wiedzą. Dotychczas mogłem korzystać ze stypendium fundacji Renovabis, które niestety już się skończyło. Zagraniczne studia wiele kosztują – w tym roku to 52 100 złotych. Dzięki pracy, odprawianiu intencji i oszczędnościom z zeszłego roku, mam już 10 460 zł. Brakuje mi jeszcze 41 640 zł.  Dlatego jeśli jest taka możliwość, zostań moim Mecenasem.

Z modlitwą, Michał Kubicz OP

Jeśli chciałbyś zostać mecenasem brata Michała i pomóc mu uzyskać doktorat z nauk teologicznych, napisz do nas.

Wesprzyj nas!

Zobacz, jak możesz nas wesprzeć i dowiedz się, co dzięki temu zrobimy.

ul. Stolarska 12

31-043 Kraków

[email protected]

Obserwuj nas: