Instytut św. Tomasza z Akwinu w Kijowie

Instytut św. Tomasza z Akwinu w Kijowie to instytucja, która zapewnia wyższe wykształcenie w dziedzinie teologii. Został założony przez braci dominikanów w 1992 roku. W tamtych czasach było to Kolegium Teologiczne św. Tomasza z Akwinu. W 2000 roku został on afiliowany do Papieskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza (Angelicum) i otrzymał swoją obecną nazwę.

Celem Instytutu jest przede wszystkim przekazanie dziedzictwa chrześcijańskiej tradycji teologicznej, wychowanie studentów w duchu zaangażowania w Prawdę, przygotowanie do ewangelizacji oraz podniesienie poziomu świadomości swojej misji, proaktywnego stanowiska i zaangażowania w życie Kościoła i społeczeństwa Ukrainy.

Działalność edukacyjna w Instytucie jest ukierunkowana na zapewnienie wsparcia teoretycznego, metodologicznego i praktycznego w celu przygotowania studentów do przyszłej aktywnej posługi i pomocy Kościołowi. Instytut stwarza także sprzyjające warunki dla dialogu międzyreligijnego, międzykonfesyjnego i międzykulturowego, pielęgnując wzajemne zrozumienie między przedstawicielami różnych grup religijnych, społecznych i kulturowych, a także między Kościołem a światem współczesnym.

Instytut oferuje różne formy kształcenia. Wszystkie stwarzają możliwości dla osób z różnych środowisk, w tym przedstawicieli  wyznań aktywnie uczestniczących w życiu Kościoła oraz tych, którzy kontynuują swoje poszukiwania Boga, chcąc poznać bogactwo Tradycji chrześcijańskiej oraz rozwijać swoją wiedzę i dary duchowe dla dobra ogółu społeczeństwa ukraińskiego.

Instytut prowadzi kształcenie w trybie stacjonarnym, studia niestacjonarne oraz inne kursy. Wszystko to tworzy realne miejsca spotkań i platformy dyskusji. Ponadto działalność Instytutu nie ogranicza się do wytycznych akademickich i szkoleniowych. Instytut organizuje również spotkania gościnne, warsztaty, panele dyskusyjne i prezentacje z udziałem czołowych specjalistów z dziedziny teologii, filozofii, psychologii, kulturoznawstwa i nauk społecznych.

Wydawnictwo Kairos, działające w ramach Instytutu wydaje i popularyzuje literaturę teologiczną i filozoficzną. Instytut wspiera samorządność i inicjatywy studentów, w tym tworzenie teatru biblijnego, organizuje spotkania i wydarzenia kulturalne dla szerokiego grona uczestników, poświęcone współczesnym wyzwaniom obecnym w Kościele i świecie.

Zainteresowaliśmy Cię? Dowiedz się więcej na stronie internetowej Instytutu i śledź media społecznościowe:

Wesprzyj nas!

Zobacz, jak możesz nas wesprzeć i dowiedz się, co dzięki temu zrobimy.

ul. Stolarska 12

31-043 Kraków

[email protected]