Dominikańskie Centrum Informacji

o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach

Uważamy, że każdy człowiek ma prawo do uzyskania pełnej wiedzy na temat grupy religijnej, z którą ma kontakt. Dlatego udostępniamy informacje, w oparciu o które osoba zainteresowana sama może odpowiedzieć na pytanie, czy i w jakim stopniu dana wspólnota stanowi dla niej potencjalne zagrożenie.

Sieć dominikańskich ośrodków informacji o nowych ruchach religijnych i sektach działała na terenie Polski od 1995 r. Na mocy polecenia Kapituły Prowincjalnej z 2018 r. oraz dekretu Prowincjała z dnia 2 października 2019 r. została przekształcona w Dominikańskie Centrum Informacji o Nowych Ruchach i Sektach (DCI) działające przy klasztorze św. Józefa na warszawskim Służewie.

DCI prowadzi badania w zakresie nowych ruchów religijnych, nowych duchowości, sekt, a także manipulacji. Podejmuje również pracę o charakterze pomocowym. Oferowana pomoc kierowana jest do osób poszkodowanych przez destrukcyjną działalność grup religijnych oraz  uwikłanych w niedojrzałe, zbudowane na manipulacji formy przynależności do względnie prawidłowo funkcjonujących grup czy ruchów religijnych.

W praktyce pracy naszego Centrum nie wystarcza ujęcie sekty jako religijnej lub społecznej grupy wyodrębnionej z szerszego nurtu religijnego bądź społecznego. Dlatego posługujemy się bliższą odbiorowi społecznemu definicją sekty jako negatywnej pod względem etycznym grupy kultowej, która posługuje się manipulacją.

Nie rezygnując z czytelności własnej postawy religijnej i światopoglądowej, szanujemy przekonania osób zgłaszających się w celu uzyskania pomocy. W naszej działalności kierujemy się dobrem osoby. Przyjmujemy, że każdy człowiek posiada własną godność z samego faktu, że jest osobą, a nie z przynależności religijnej. Stąd też przynależność do Kościoła katolickiego nie stanowi warunku uzyskania pomocy w naszym Centrum.

Zainteresowaliśmy Cię? Dowiedz się więcej na stronie internetowej Centrum i śledź media społecznościowe:

Wesprzyj nas!

Zobacz, jak możesz nas wesprzeć i dowiedz się, co dzięki temu zrobimy.

ul. Stolarska 12

31-043 Kraków

[email protected]