Slide
OdtwórzPlay

Wesprzyj naszą misję!

Św. Dominika otaczało grono oddanych przyjaciół, którzy wspierali go w misji głoszenia Ewangelii. Od początków Zakonu bracia nigdy nie głosili sami. Towarzyszyła im modlitwa mniszek oraz wsparcie materialne, organizacyjne, a nie rzadko autorytet ludzi świeckich, w szczególności tercjarek i tercjarzy.

Dzisiaj również nasz Zakon korzysta z hojności duchowej i materialnej ludzi świeckich, którzy utożsamiają się z Jego misją i chcą mieć w niej udział. Nie działamy i nie chcemy działać w pojedynkę. Jeśli nasze ideały i projekty są Ci bliskie, zapraszamy Cię do współpracy i wsparcia naszych projektów. Jesteś dla nas kimś bardzo ważnym!

Dobre studia sporo kosztują. Każda forma wsparcia robi różnicę. Twoja pomoc jest dla nas bezcenna. Będziemy Cię informować, jak wykorzystaliśmy Twoje wsparcie.

Stałość i regularność są bardzo przydatne przy pisaniu doktoratu czy uczeniu się obcego języka. Ułatwiają również planowanie i posyłanie braci na dobre uczelnie. Dlatego zapraszamy Cię do dołączenia do Drużyny Dominika, czyli grona osób regularnie nas wspierających. Wdzięczność Braci to nie jedyna korzyść przyłączenia się do Drużyny.

Nasi braci studiują i badają kluczowe tematy z zakresu teologii, filozofii i historii. Zapraszamy Cię do zobaczenia, czym się zajmują. Może chciałabyś lub chciałbyś zostać Mecenasem któregoś z nich, wspierając jego konkretny projekt naukowy?

Tradycyjny przelew

Możesz wesprzeć Braci Dominikanów również w sposób tradycyjny, wykonując przelew na jedno z poniższych kont.
Dane do przelewu:
Odbiorca: Polska Prowincja Zakonu Kaznodziejskiego (OO. Dominikanów)
Adres: ul. Freta 10, 00-227 Warszawa
Numer SWIFT: PPABPLPK
PL28 1600 1462 1849 2174 0000 0044 (PLN)
PL49 1600 1462 1849 2174 0000 0054 (EUR)
PL07 1600 1374 1849 2174 0000 0058 (USD)
Tytuł wpłaty: Darowizna na studia braci

Dlaczego to takie ważne?

Ponieważ wykształceni dominikanie to:

znakomici kaznodzieje, głoszący Słowo Boże z mocą,

duszpasterze potrafiący rozstrzygać wątpliwości czy skierować spowiadającego się w odpowiednie miejsce,

mądrzy kierownicy duchowi towarzyszący w duchowych poszukiwaniach,

godni zaufania spowiednicy, służący mądrą radą,

wykładowcy pomagający pogłębić wiedzę w ramach istniejących dominikańskich inicjatyw dla świeckich,

wykształceni asystenci wspólnot przy dominikańskich klasztorach i parafiach, którzy potrafią prowadzić pogłębioną formację,

rzetelni badacze dominikańskiej duchowości, tradycji intelektualnej, historii dzielący się swoją wiedzą,

autorzy pogłębionych dzieł literatury religijnej i ciekawych treści w mediach społecznościowych.

Na co zostanie przeznaczona Twoja pomoc?

Twoja pomoc może być przeznaczona na konkretny projekt naukowy (patrz Możemy Więcej) albo wesprzeć Fundusz św. Tomasza z Akwinu, z którego finansujemy corocznie studia braci oraz instytucje intelektualne. Dla przykładu:

Aktualnie 20 braci odbywa studia doktoranckie, z czego 7 zagranicą.

Roczny koszt studiów w Rzymie i Jerozolimie (opłaty akademickie, koszty życia, książki, kursy itp.) wynosi średnio 75 000 zł. Stypendia i praca braci pozwalają pokryć średnio ok. 70% tej kwoty. Nie zawsze jednak uda się je zdobyć.

Roczny koszt studiów we Fryburgu (opłaty akademickie, koszty życia, książki, kursy itp.) dla jednego brata wyniesie w tym roku 97 044,49 zł. Dzięki stypendium Konferencji Episkopatu Szwajcarii, nie musi się martwić o finanse. Ale chcielibyśmy w przyszłości wysyłać tam więcej braci, a liczba stypendiów jest ograniczona.

Łącznie w 2023 roku planujemy wydać 199 283 zł na studia uzupełniające braci, a także 41 620 zł na projekty badawcze poszczególnych braci pracujących naukowo.

Instytut Tomistyczny otrzymuje z Funduszu 113 600 zł. Za te pieniądze opłacani są częściowo jego świeccy pracownicy, przygotowywane publikacje naukowe oraz organizowane otwarte spotkania.

Biblioteka Instytutu Tomistycznego potrzebuje rocznie 139 200 zł na funkcjonowanie. Za te pieniądze uzupełniany jest księgozbiór, prenumerowane są czasopisma i opłacani są świeccy pracownicy. Jest to jedna z najlepiej wyposażonych bibliotek tematycznych, której zbiory udostępniamy na miejscu za darmo.

Dominikański Instytut Historyczny potrzebuje średnio 58 967 zł na funkcjonowanie. Za te pieniądze opłacana jest praca sekretarki, wydawane 3 książki rocznie w prestiżowej serii, a także organizowana coroczna konferencja naukowa.

Jeśli chcesz wesprzeć konkretną instytucję, napisz do nas.

Studium dominikańskie jest dobrem, o które warto się starać. Jest dobrem, służącym całemu Kościołowi.

Zapraszamy Cię do udziału w naszej misji!

ul. Stolarska 12

31-043 Kraków

[email protected]

Obserwuj nas: