Opowiadamy

Powiedziałbym, że to naprawdę wielka łaska, kiedy teolog umie mówić do wiernych z żarem i prostotą. Z drugiej strony, posługa głoszenia zapewnia uczonym teologom zdrowy duszpasterski realizm i dostarcza żywotnych bodźców ich naukowym poszukiwaniom.

Benedykt XVI, Katecheza środowa, 2 czerwca 2010

Dominikanin dąży do równowagi między duszpasterskim realizmem a naukowymi poszukiwaniami. Nie możemy zaniedbać studium, gdyż to ono wpływa na nasze głoszenie. Nie możemy jednak poświęcić się tylko studiom, gdyż jesteśmy powołani do dzielenia się jego owocami.

Właśnie z tego powodu bracia organizują przy wielu klasztorach miejsca, w których wiedza zdobywana podczas studium jest przekazywana świeckim (i nie tylko) gromadzącym się przy wspólnocie dominikańskiej. Zapraszamy Cię do przyjrzenia się tym niezwykłym inicjatywom.

DSFT w Krakowie
Studium Dominicanum
Dominikański Ośrodek Liturgiczny
Dominikańskie Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach
Teofil – Pismo braci dominikanów
Studium Filozofii i Teologii w Tarnobrzegu

ul. Stolarska 12

31-043 Kraków

[email protected]

Obserwuj nas: