Dominikański Instytut Historyczny

Jako dominikanie-historycy nie tylko zachwycamy się 800-letnią historią Zakonu, ale  staramy się także zrozumieć procesy, które kierowały dziejami, a także poznać mentalność zarówno zbiorowości, jak i pojedynczych dominikanów na przestrzeni wieków. Wierzymy, że w ten sposób wspieramy naszych braci w realizacji misji głoszenia Słowa.

Dominikański Instytut Historyczny w Krakowie (DIH) to utworzona w 2006 r. jednostka naukowa prowadząca interdyscyplinarne badania nad szeroko rozumianą historią Zakonu Kaznodziejskiego. Jej celem jest z jednej strony opracowanie szeregu zagadnień związanych z najstarszymi i najnowszymi dziejami Zakonu, a z drugiej strony upowszechnienie wiedzy o 800-letniej historii dominikanów w Europie Środkowo-Wschodniej.

Dominikański Instytut Historyczny współpracuje z licznymi ośrodkami naukowymi w Polsce i zagranicą oraz wspiera i promuje projekty badawcze dotyczące historii dominikanów. Wyniki prac członków i współpracowników Instytutu publikowane są regularnie w serii naukowej „Studia i źródła dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie”.

Do istotnych elementów działalności naukowej Instytutu należy realizacja projektu: „Słownik Biograficzny Polskich Mendykantów w Średniowieczu. Tom I: Dominikanie” (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki 11 H 12 0169 81). Słownik zawiera noty biograficzne ponad 3 tys. zakonników i jest systematycznie aktualizowany przez historyków mediewistów. Dostęp do tej bazy jest darmowy.

Zainteresowaliśmy Cię? Poznaj ofertę wydawniczą Dominikańskiego Instytutu Historycznego i śledź media społecznościowe:

Wesprzyj nas!

Zobacz, jak możesz nas wesprzeć i dowiedz się, co dzięki temu zrobimy.

ul. Stolarska 12

31-043 Kraków

[email protected]