Instytut Tomistyczny w Warszawie

Instytut Tomistyczny jest instytucją naukową Polskiej Prowincji Dominikanów, powstałą w roku 1958 z inicjatywy kardynała Stefana Wyszyńskiego. Instytut Tomistyczny prowadzi działalność w kilku obszarach.

Podstawowym obszarem działalności Instytutu jest prowadzenie, animowanie i promocja prac badawczych, edytorskich i translatorskich związanych z dziełem i myślą św. Tomasza z Akwinu. Chodzi zarówno o projekty dotyczące historii jego dzieła, jak i o próbę konfrontacji Tomaszowej propozycji ze współczesną filozofią i teologią. By osiągnąć ten cel, Instytut Tomistyczny: organizuje seminaria i spotkania dyskusyjne, prowadzi projekty wydawnicze oraz rozwija bibliotekę specjalistyczną. W związku z dbałością o dziedzictwo myśli św. Tomasza, Instytut Tomistyczny prowadzi ponadto studia i publikuje prace poświęcone polskiemu i europejskiemu średniowieczu.

Kolejnym obszarem działalności Instytutu jest działalność edukacyjna. Ma ona na celu przekazywanie wiedzy o dziedzictwie chrześcijańskiej teologii i filozofii, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku św. Tomasza z Akwinu. W ramach tej działalności realizowane są następujące inicjatywy:

Studium Dominicanum, skierowane do osób chcących systematycznie pogłębiać swą wiedzę z zakresu teologii i filozofii chrześcijańskiej;

Specjalizacja „Teologia św. Tomasza z Akwinu”, prowadzona w ramach studiów licencjacko-doktoranckich organizowanych przez Akademię Katolicką w Warszawie;

Wykłady otwarte poświęcone wybranym problemom teologicznym i społecznym.

W końcu, Instytut zajmuje się działalnością ekspercką. Zgodnie z pierwotną wolą księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut wykonuje ekspertyzy z dziedziny teologii i związanych z nią dyscyplin, współpracując z Komisją Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski.

Zainteresowaliśmy Cię? Dowiedz się więcej na stronie internetowej Instytutu i śledź media społecznościowe:

Wesprzyj nas!

Zobacz, jak możesz nas wesprzeć i dowiedz się, co dzięki temu zrobimy.

ul. Stolarska 12

31-043 Kraków

[email protected]