Kolegium Filozoficzno-Teologiczne

Polskiej Prowincji Dominikanów

Kolegium jest instytutem studiów wyższych i miejscem intelektualnej formacji kandydatów do kapłaństwa. Studia w Kolegium cechują się szczególną wiernością wobec myśli św. Tomasza z Akwinu, zachowując zarazem otwartość i wielki szacunek wobec innych tradycji teologicznych. Specyfiką dominikańskiego studium było i pozostaje przywiązywanie wielkiej wagi do filozofii oraz do teologii dogmatycznej, pojętej jako forma bezinteresownej kontemplacji Bożych tajemnic.

Początki Kolegium sięgają pierwszej dekady XIV wieku, kiedy to w roku 1304, obradująca w Tuluzie Kapituła Generalna Zakonu Kaznodziejskiego erygowała Studium Generale Polskiej Prowincji Dominikanów z siedzibą w Krakowie. W kolejnych dekadach po erygowaniu kształtowały się struktury krakowskiego Studium oraz powstawała niezbędna dla jego funkcjonowania infrastruktura, m.in. w roku 1403 została ufundowana specjalistyczna biblioteka. W roku 1580 krakowskie Studium Generale uzyskało tzw. przywileje bolońskie, co świadczy o jego wysokim poziomie i znacznej liczbie studentów. W XIX wieku wskutek polityki zaborcy krakowska uczelnia dominikanów utraciła status Studium Generale. Na nowo zostało ono ustanowione dopiero 4 grudnia 1950 roku przez ówczesnego generała Zakonu Dominikanów, o. Manuela Suáreza OP.

W świetle obecnego prawa kościelnego i państwowego Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów jest instytutem studiów wyższych w rozumieniu konstytucji apostolskiej Veritatis gaudium oraz kościelną szkołą wyższą w rozumieniu umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie statusu prawnego szkół wyższych zakładanych i prowadzonych przez Kościół Katolicki z dnia 1 lipca 1999 r. Aktualnie Kolegium afiliowane jest do Collegium Bobolanum Akademii Katolickiej w Warszawie.

W ostatnich latach prócz dominikanów w Kolegium studiowali bądź studiują także bracia z zakonu karmelitów bosych, benedyktynów, zmartwychwstańców, bonifratrów oraz kamedułów.

Zainteresowaliśmy Cię? Dowiedz się więcej na stronie internetowej Kolegium i śledź media społecznościowe:

Wesprzyj nas!

Zobacz, jak możesz nas wesprzeć i dowiedz się, co dzięki temu zrobimy.

ul. Stolarska 12

31-043 Kraków

[email protected]