Mariusz Tabaczek OP

Jednym z kluczowych zagadnień w dziedzinie dialogu wiary (teologii) z naukami przyrodniczymi jest pytanie o filozoficzne i teologiczne reperkusje teorii ewolucji. Jak interpretować opis powstania świata w Księdze Rodzaju w kontekście ewolucji? Czy da się pogodzić Biblijny opis stworzenia człowieka z paleoantropologią?

Cel:
Zdobycie tytułu doktora habilitowanego
Potrzebne środki:
20 000 złotych
Zebrane środki:
0 złotych

Nazywam się Mariusz Tabaczek. Jestem dominikaninem, profesorem teologii na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu (Angelicum). Wykładam także w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów w Krakowie.

Po studiach doktoranckich na Graduate Theological Union w Berkeley w Kalifornii, najpierw w Instytucie Tomistycznym w Warszawie, obecnie zaś w Rzymie, badam relację między współczesną teorią ewolucji a filozofią i teologią tomistyczną. Od kilku lat staram się wypracować nowy model, który pogodzi Boże sprawstwo w świecie z takimi zagadnieniami, jak powstanie gatunków, rola przypadku i celowości w zmianach ewolucyjnych. Szczególnie interesuje mnie skomplikowana debata na temat powstania gatunku ludzkiego. Moje kilkuletnie badania przyniosły szereg publikacji oraz wystąpień konferencyjnych na ten temat, co pozwoliło mi stać się uczestnikiem debaty o zasięgu międzynarodowym. Moje badania staram się także popularyzować, m.in. w ramach wykładów w Dominikańskich Szkołach Wiary.

Obecnie zajmuję się wybranymi aspektami ewolucji gatunku ludzkiego oraz filozoficzno-teologicznymi reperkusjami nowych biotechnologii w kontekście paradygmatu trans- i post-humanizmu. Podejmuję też zagadnienie roli modelowania w naukach szczegółowych i klasycznej filozofii przyrody. Nie ustaje moje zainteresowanie filozofią przyczynowości i teologiczną analizą zagadnienia działania Boga w świecie w kontekście współczesnych nauk szczegółowych.

Razem z ojcem Thomasem Davenportem OP jestem odpowiedzialny za Project for Science and Religion w ramach Instytutu Tomistycznego na Angelicum w Rzymie. Wszystkie moje osiągnięcia naukowe można śledzić na moim profilu na academia.edu.

Mój dotychczasowy dorobek naukowy pozwala mi ubiegać się o stopień doktora habilitowanego. Nie posiadając afiliacji na żadnej z polskich uczelni, jestem niestety zobowiązany do pokrycia kosztów postępowania habilitacyjnego (ok. 20 000 PLN). Wspomniany stopień naukowy jest istotnym etapem na drodze rozwoju naukowego. Stąd moja prośba o wsparcie finansowe. Zostań moim mecenasem! To pozwoli mi kontynuować pracę na polu naukowym, w dziedzinie dialogu filozofii i teologii z naukami przyrodniczymi.

Jeśli chciałbyś zostać mecenasem brata Mariusza i pomóc mu uzyskać habilitację, napisz do nas.

Wesprzyj nas!

Zobacz, jak możesz nas wesprzeć i dowiedz się, co dzięki temu zrobimy.

ul. Stolarska 12

31-043 Kraków

[email protected]

Obserwuj nas: