Piotr Oleś OP

Człowiek otwarty na Boga poszukuje doskonałej przestrzeni spotkania z Nim niemal instynktownie. Odpowiedzią na te poszukiwania jest stale rozwijająca się architektura sakralna. To ona dialogując z liturgią i dogmatami, tworzy miejsce uobecniania się sacrum.

Cel:
Badania w Berlinie na potrzeby doktoratu z architektury sakralnej
Potrzebne środki:
10 000 złotych
Zebrane środki:
0 złotych

Nazywam się Piotr Oleś i jestem dominikaninem. Do Zakonu wstąpiłem po ukończeniu studiów magisterskich z historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Pracę magisterską poświęciłem zbadaniu wpływu, jaki czeska, późnobarokowa architektura sakralna wywarła na budowle powstające w obszarze Dolnego Śląska. Modelem, wokół którego prowadziłem badania był kościół św. Maternusa w Lubomierzu. Po ukończeniu studiów w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym prowadziłem serię wykładów poświęconych zarówno historii i symbolice architektury sakralnej, jak również poszukiwaniu sacrum w europejskiej architekturze wczesnego modernizmu.

Architekturą sakralną interesowałem się od zawsze. Na długo przed rozpoczęciem studiów na różne sposoby próbowałem dociec, co i w jaki sposób sakralizuje przestrzeń, czyniąc ją wyjątkową. O ile w trakcie studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim badałem to zjawisko w kontekście sztuki dawnej, o tyle od kilku lat coraz bardziej fascynuje mnie kształtowanie przestrzeni przez liturgię i oszczędność formy w architekturze modernistycznej, zwłaszcza w zachodnim obszarze kulturowym. Dlatego też we wrześniu ubiegłego roku zdecydowałem się kontynuować moje studia nad architekturą sakralną i rozpocząłem eksternistyczny doktorat w Katedrze Historii Architektury, Sztuki i Techniki na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej.

Pół roku temu z powodzeniem, przy udziale promotorów, rozpocząłem badania nad zespołem modernistycznych obiektów sakralnych, powstałych we Wrocławiu w latach 1900-1933. Udało mi się uzyskać dostęp do części zachowanych archiwaliów. Przede mną jednak konieczność zbadania zasobów Staatsbibliothek (Biblioteka Państwowa) i Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (Tajne Archiwum Państwowe Pruskiego Dziedzictwa Kulturowego) w Berlinie, a w dalszej perspektywie również Universitätsbibliothek der Technischen Universität (Biblioteka Politechniki) w Monachium. Obecnie pracuję nad publikacją poświęconą relacjom liturgii i przestrzeni kościoła w architekturze okresu Republiki Weimarskiej, szczególnie w kontekście wymiany myśli teologa i liturgisty Romano Guardiniego i czołowego architekta wczesnego modernizmu niemieckiego Rudolfa Schwarza. W tym roku rozpocznę pisanie pracy doktorskiej, którą mam zamiar obronić w czerwcu 2027 roku. Moje marzenie to praca ze studentami, w środowisku akademickim z możliwością dzielenia się moją pasją do architektury sakralnej.

Praca naukowa, którą podjąłem, jest kosztowna. Prowadzenie badań w Berlinie oraz zakup potrzebnych baz danych w tym roku to koszt 10 000 zł.

Jeśli interesuje Cię mój projekt, jeśli chciałbyś się dowiedzieć czegoś więcej, napisz. Jeśli masz taką możliwość, zostań moim mecenasem.

Jeśli chciałbyś zostać mecenasem brata Piotra i pomóc mu zrealizować badania doktoranckie, napisz do nas.

Wesprzyj nas!

Zobacz, jak możesz nas wesprzeć i dowiedz się, co dzięki temu zrobimy.

ul. Stolarska 12

31-043 Kraków

[email protected]

Obserwuj nas: