Aktualności

Złoty jubileusz kapłaństwa
byłego rektora Angelicum

dominikanie.pl, 14 czerwca 2014
image 1

Ojciec Władysław Kaczyński, były rektor Angelicum, przyjął święcenia z rąk kardynała Karola Wojtyły 11 czerwca 1964 r. w Krakowie. Wraz z nim przyjęli je wówczas także jego współbracia: January Pusz i Stanisław Zdziarstek.


W sobotę, 14 czerwca 2014 r., bracia z klasztoru św. Józefa na Służewie koncelebrowali z Jubilatem uroczystą Mszę dziękczynną z okazji 50-lecia jego święceń kapłańskich. Mszy przewodniczył przeor klasztoru, o. Robert Głubisz, który podziękował o. Władysławowi za jego służbę Zakonowi i Kościołowi powszechnemu.

Powody do wdzięczności

W homilii o. Paweł Krupa, dyrektor Instytutu Tomistycznego, wspomniał własne studia w Rzymie i wykłady prowadzone przez o. Kaczyńskiego. Kaznodzieja podkreślił, że o. Władysław wielokrotnie zgadzał się porzucać swoją własną wolę - wyjeżdżając na studia do Rzymu, zostając wykładowcą akademickim na Angelicum, przyjmując nominacje na dziekana i rektora tej uczelni, a następnie wracając do Polski.

Jubilat otrzymał dwa listy gratulacyjny. Pierwszy z nich nadszedł z Rzymu - w imieniu Generała Zakonu skierował go o. Vivian Boland, wikariusz generała. Napisał między innymi: «Masz wiele powodów do wdzięczności Bogu - przede wszystkim za dar Twojego dominikańskiego powołania i wezwania do służby Chrystusowi i Jego Kościołowi jako kapłan. Dziękuję Ci w imieniu Generała za ofiarność, jaką się wykazałeś względem Zakonu, a zwłaszcza za lata nauczania w Angelicum i za pracę dla Uniwersytetu na stanowisku rektora». Zapewnił też o. Władysława o swojej pamięci modlitewnej.

Słowa uznania i wdzięczności skierował także prowincjał polskich dominikanów, o. Paweł Kozacki. Zauważył, że ponad 40 lat spędzonych w Rzymie jest dowodem wielkiego oddania Zakonowi i nadzwyczajnej pracy na rzecz rozwoju intelektualnego braci.

Po Mszy bracia z klasztoru, rodzina i bliscy o. Władysława spotkali się także na radosnym świętowaniu przy wspólnym stole.

Wybrał życie naukowca

Edward Kaczyński urodził się 1 września 1937 roku w Trzciance koło Wyszkowa w diecezji łomżyńskiej. Po maturze wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego, przyjmując imię Władysław. W 1958 roku złożył pierwszą profesję zakonną, a trzy lata później – śluby wieczyste. 11 czerwca 1964 roku przyjął w Krakowie święcenia kapłańskie z rąk kard. Karola Wojtyły.

Przez większość życia pracował naukowo. W 1967 roku uzyskał licencjat kanoniczny na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Kontynuował studia w Rzymie, gdzie w 1970 roku obronił na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza (Angelicum) doktorat z teologii. Następnie studiował w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie i w dominikańskiej École Biblique et Archéologique w Jerozolimie, uzyskując licencjat z Pisma Świętego.

Na kilkadziesiąt lat o. Władysław związał się z Angelicum – od 1973 roku wykładał teologię moralną fundamentalną. Przedmiotem jego zainteresowań – obok zagadnień teologii moralnej i biblijnej – były współczesne zagadnienia metodologiczne i metaetyczne. Szczególną uwagę poświęcił antropologii i etyce Karola Wojtyły. W latach 1980-1986 był dziekanem wydziału teologicznego Angelicum, a w latach 1993-2002 rektorem tej uczelni.

Tytuł od Generała

Ojciec Władysław przez 42 lata mieszkał i pracował w Rzymie. Od 2005 roku był prezesem Papieskiej Akademii św. Tomasza, a wcześniej konsultorem wielu watykańskich dykasterii – m.in. Kongregacji Nauki Wiary, Kongregacji Edukacji Katolickiej i Kongregacji ds. Biskupów i Duchowieństwa.

W 1998 roku ówczesny generał Zakonu Kaznodziejskiego, o. Timothy Radcliffe nadał mu tytuł mistrza świętej teologii. To najwyższy tytuł naukowy przyznawany w Zakonie przez Generała za wybitne osiągnięcia naukowe.

W 2009 roku o. Kaczyński wrócił na stałe do Polski i zamieszkał w klasztorze na warszawskim Służewie. Wydał ponad 150 publikacji naukowych. W roku 2008 nakładem Instytutu Wydawniczego PAX ukazały się "Moje spotkania z Janem Pawłem II", a rok wcześniej w tej samej oficynie wydano zbiór studiów "Prawda – dobro – sumienie".


Archiwum aktualności

 • 9 najlepszych książek z metafizyki w 2019 r.
 • Nowy generał dominikanów
 • Ojciec Dominik Jarczewski – doktorem
 • Ojciec Janusz Pyda – doktorem
 • Ojciec Karol Wielgosz – doktorem
 • KUL w hołdzie swojemu Rektorowi
 • Obrona prac magisterskich
 • Święto patronalne Kolegium
 • Nominacja profesorska dla o. Piotra Skoniecznego OP
 • Otwarty Konkurs Teologiczny
 • Zmarł o. prof. Andrzej Potocki OP
 • Zakończyła się konserwacja negatywów o. Studzińskiego
 • Ojciec Jacek Salij OP z Medalem Stulecia Odzyskania Niepodległości
 • Zmarł o. Cyprian Jan Wichrowicz OP
 • Nagroda dla o. Tomasza Gałuszki OP
 • Dominikanie o Polsce i Polakach
 • Trwa konserwacja negatywów o. Studzińskiego
 • Fałszywe obietnice – nowy numer „Teofila”
 • Loading