Bracia dominikanie

Łukasz Popko OP

o. dr Łukasz Popko OP Kontakt:

Klasztor Świętej Trójcy
ul. Stolarska 12
31-043 Kraków

tel. 12 423 16 13 (furta)
wyślij e-mail
Ostatnia aktualizacja:
5.5.2019

Stopnie naukowe: Sacrae Scripturae Doctor.

Dyscypliny badawcze: egzegeza Starego Testamentu, archeologia Bliskiego Wschodu, historia starożytna do epoki perskiej włącznie.

Projekty badawcze: BEST (Bible en ses traditions) – bibletraditions.org; bible-pp.org.

Obecnie pełnione funkcje: professeur extraordinaire w Ecole biblique et archéologique française de Jérusalem oraz Kolegium w Krakowie.

Znajomość języków: hebrajski, greka, łacina, słabiej aramejski i syryjski, wstęp do akadyjskiego i pisma klinowego; angielski (zaawansowana), francuski (zaawansowana), włoski (zaawansowana), niemiecki (średniozaawansowana i dobra bierna znajomość), hiszpański (podstawowa), portugalski (podstawowa), rosyjski (podstawowa).


Przejdź do pełnej treści informacji (rozwiń wszystkie).


Curriculum vitae

rozwiń/schowaj


Publikacje

Książki

rozwiń/schowaj


Artykuły naukowe

rozwiń/schowaj


Tłumaczenia prac naukowych

rozwiń/schowaj


Publicystyka

rozwiń/schowaj


Redakcje naukowe

rozwiń/schowaj


Recenzje naukowe

rozwiń/schowaj


Działalność naukowa

Organizacja wydarzeń

rozwiń/schowaj


Odpowiedzialność za czasopisma

rozwiń/schowaj


Udział w konferencjach

rozwiń/schowaj


Członkostwo w towarzystwach naukowych

rozwiń/schowaj


Praca w komisjach

rozwiń/schowaj


Działalność dydaktyczna

Wykłady w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym

rozwiń/schowaj


Inne wykłady

rozwiń/schowaj


Loading